top of page

Чому варто застосувати добриво калімаг у вирощуванні цукрових буряків?

Оновлено: 1 день томусходи цукрових буряків у варіанті застосування калімаг

Результатами проведених вегетаційних дослідів встановлено позитивний ефект впливу калімагу на мікробіологічний стан ґрунту під цукровими буряками.


Так, на період сходів цукрових буряків у варіанті з застосуванням калімагу загальна кількість ґрунтової мікрофлори становила 52,4 млн. КУО в 1 г ґрунту, тоді як за внесення нітроамофоски і калію хлористого – 35,9 і 33,8 млн. КУО в 1г ґрунту. Таке зниження обумовлено токсичним впливом хлору у калії хлористому на розвиток амоніфікаторів та нітрифікаторів. Саме, наявність хлору зменшило чисельність амоніфікаторів до 11,4, а нітрифікаторів – до 14,3 млн. КУО, що було менше порівняно зваріантом, де застосовували калімаг на 41,2% і 17% це погіршувало азотне живлення рослин у перший період їх вегетації. У варіантах з нітроамофоскою і хлористим калієм спостерігається пригнічення розвитку олігонітрофілів. (табл.2.1.1). В цілому можна відмітити, що мікробіологічна активність у варіанті з калімагом вища відповідно до варіантів з нітрофоскою

і калієм хлористим.


Мікробіологічна характеристика ґрунту під цукровими буряками (вегетаційний дослід, 2017р.)

Варіанти

млн. КУО в 1г ґр.

 

Амоні-

фікатори

млн. КУО в 1г ґр.

 

Фосфат-

мобілізув

альні

бактерії

млн. КУО в 1г ґр.

 

Олігоні-

трофіли

млн. КУО в 1г ґр.

 

Нітрифі-

катори

тис. КУО в 1г гр.

 

Мікро-

міцети


Загальна

кількість

м/о

без добрив

7,6

 

9,1

1,5

 

4,9

13,9

 

11,2

11,0

 

9,6

88,0

 

65,0

34,0

 

34,8

N6P6 амофос+ам. селітра

22,6

 

11,2

2,6

 

4,6

14,4

 

15,3

13,2

 

13,5

36,0

 

32,5

52,8

 

44,6

N6P6K6 де K Калімаг

19,2

 

13,7

2,4

 

4,3

13,0

 

15,3

17,8

 

13,2

60,0

 

72,0

52,4

 

36,5

N6P6K6 нітроамофоска

14,2

 

10,8

2,0

 

6,о

5,3

 

12,5

14,4

 

21,6

54,0

 

60,0

35,9

 

50,9

N6P6K6 де К калій хлористий

11,4

 

12,0

1,5

 

2,4

6,6

 

10,1

14,3

 

9,6

66,0

 

48,0

33,8

 

34,1

примітка: чисельник – на період посіву; знаменник – на період збирання

35 переглядів0 коментарів

コメント


bottom of page